NÁRODNÍ PROJEKT

PERPETUUM MOBILE

Budoucnost naší země bude jednou tvořena úspěchy či neúspěchy těch, kteří jsou dnes ještě dětmi!!

CÍLE PROJEKTU

POMÁHÁME HANDICAPOVANÝM DĚTEM

 - SPORT & REHABILITACE
svoboda pohybu
kolo pro každé dítě
bezplatná půjčovna v každém regionu
závody
- DOPRAVNÍ VÝCHOVA
dopravní hřiště i pro handicapované děti
- BUDOUCNOST

KVALITNĚJŠÍ DĚTSTVÍ = KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT
Pohyb zásadním způsobem ovlivňije vývoj mozku a pokud tělesný handicap brání svobodnému pohybu, brání též vývoji mozku. 

Rodíme se s prázdným - nenaprogramovaným mozkem a abychom jednou v dospělosti uspěli, musíme podstoupit proces učení, který začíná již v útlém věku a formuje nás pro celý život.

Co se v dětství naučíme, zásadním významem spoluurčuje to kým jsme dnes.

Naše nervová soustava a mozek se vyvíjí na základě podnětů. Zásadním zdrojem podnětů je pohyb, kdy si dítě osvojuje prostor a poznává lidi kolem sebe.

Pokud dítě nemá svobodný pohyb a mozek nedostává dostatek podnětů, nedojde k plnému rozvoji a vývoj mozku se zastaví. Tento stav v dospělosti již nelze dohnat a průvodným jevem je pak nízké IQ.

JE TO JAKO POSTAVIT DŮM

ZÁKLADEM JSOU ZÁKLADY

Vývoj mozku lze srovnat ze stavbou domu, základem jsou zdravé základy, protože, když má dům pevné základy, můžete přidávat další a další patra. Ale co nemůžete, když už stavíte, změnit základy a udělat je znovu a pořádně.

S mozkem je to stejné, jen s tím rozdílem, že kameny do základu jsou podněty, které mozek získává, z výrazně větší části, zásluhou pohybu. A co u našich dětí propásneme, v pozdějším věku již nedoženeme.

DNES MĚNÍME BUDOUCNOST HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ

  
  
Perpetuum mobile je inovativní projekt, klade důraz na ekologii a cílí na děti s tělesným postižením.

Společně jsme odvedli kus dobré práce,

100 dětí už má své kolo

ale stále jsme na začátku a potřebujeme i Tvojí pomoc!

3 500 dětí stále nepoznalo svobodu pohybu

JAN ČENSKÝ

patron projektu

Děti dávají smysl životům, to oni jsou hnacím motorem pokroku, jsou naše budoucnost. Ale některé děti jsou znevýhodněné pro svůj handicap, proto je důležité je podpořit.
Perpetuum mobile, které pomáhá těmto dětem, potřebuje vaši pomoc, prvotní impuls, který jim umožní prožít normální dětství plné her a následně i začlenění do plnohodnotného života se vším co nabízí.

HANDICAPOVANÍ VYRÁBÍ PRO DĚTI

CHRÁNĚNÁ DÍLNA

SPECIÁLY PRO DĚTI S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM VYRÁBÍ TI, KTEŘÍ SI NEJLÉPE UVĚDOMUJÍ, ŽE TO CO DĚLAJÍ NENÍ JEN ZAMĚSTNÁNÍ, ALE POSLÁNÍ.

freepoint@perpetuummobile.info
sport@perpetuummobile.info
739 739 100, 739 739 199, 774 889 288

Projekt realizuje:
Černí koně, z.s.  Cyrilovská 48, 250 90 Jirny
IČ: 227 24 389